dimarts, 3 de maig de 2011

Premis Pare Toscà de Cartografia i Territori convocats pel Institut Cartogràfic Valencià

Dimecres passat 20 d'abril el vicepresident tercer i conseller de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Juan Cotino va fer entrega dels premis Pare Toscà de Cartografia i Territori convocats per l’Institut Cartogràfic Valencià.

Els premiats: J. Gil, P. Alonso-Monasterio i J. E. Costa al costat del rector de la UPV J. Julià, el conseller  J. Cotino i el director del ICV E. Forcén.

Durant l’entrega, el vicepresident ha destacat la importància d’estos premis, que "potencien la investigació de l’ús de les noves tecnologies al servici de la societat, els treballs de la qual contribuïxen a millorar l’administració".

El premi, que enguany arriba a la quinta edició, té com a objectiu reconéixer i estimular la creació tècnica, l’enginy i l’esforç en la realització de projectes de fi de carrera i de treballs d’investigació relacionats amb la cartografia 3D, la teledetecció i l’ordenació del territori en qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana. La dotació econòmica és de 2.250€, dels quals 1.500€ són per a l’alumne autor del projecte i 750€ per al tutor del projecte.

Enguany s’ha concedit el premi ex aequo a José Luis Gil Yepes, pel seu treball D
etección y localización de árboles en áreas forestales empleando datos LIDAR e imágenes en alta resolución, i a José Enrique Costa Company, per l’estudi Seguimiento de vehículos y gestión de alarmas para servicios de emergencias municipales. Instituto Cartográfico.

En el primer projecte, de José Luis Gil, s’ha desenrotllat una metodologia que automatitza la detecció d’arbres sobre àrees forestals, la qual cosa suposa un avanç en els inventaris i en la gestió forestal.

Per la seua banda, el treball de José Enrique Costa ha consistit en el desenrotllament d’un centre d’emergències que incorpora tota la cartografia municipal i que permet enviar una incidència al GPS d’un cotxe de policia, d’ambulància o de bombers, entre altres, que automàticament el dirigix cap a la incidència.

"Sens dubte –ha conclòs el vicepresident Cotino– són dos projectes importants que suposen avanços significatius en l’ús de les noves tecnologies al servici de la societat del coneixement. El primer, per a millorar la gestió forestal i la lluita contra els incendis, i el segon, per a millorar la resposta dels servicis d’emergència davant d’incidències urbanes de manera ràpida i senzilla".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada