dilluns, 19 de desembre de 2011

Un projecte realitzat en el Departament de Geodèsia de l’Institut Cartogràfic Valencià ha sigut premiat en la XIV edició dels premis BANCAIXA


En concret, el projecte posa de manifest la importància de proporcionar al territori, per a la seua completa representació, referències altimètriques precises referides al nivell mitjà del mar a Alacant, de gran utilitat en treballs d’enginyeria i cartografia, i, sobretot, en estudis d’estimacions d’inundabilitat i treballs hidrogràfics. El treball premiat suposa una aportació sobre les tècniques topogràfiques i geodèsiques que s’han d’emprar per a abordar els enllaços altimètrics, al mateix temps que es descriuen les tasques dutes a terme per a establir, per mitjà de l’observació d’itineraris d’anivellació i mesures de gravetat, un enllaç directe entre dos sistemes altimètrics molt precisos: el definit per la xarxa d’estacions permanents GPS/GNSS, que proporcionen l’altura h sobre l’el·lipsoide de referència, i el definit per les altures sobre el nivell del mar materialitzades pels resultats de les xarxes d’anivellació (altures ortomètriques).

Addicionalment, es preveu una anàlisi sobre la precisió de l’alternativa per a càlcul de les dades d’altimetria, per a obtindre un estalvi major de temps i recursos. Esta alternativa no és una altra que fer els càlculs a través de la predicció de valors (ondulacions) que ens oferixen els models de geoide de la terra. Actualment, el model més recent i utilitzat en cartografia i enginyeria correspon a l’Earth Gravitational Model EGM08, que en la península s’ha adaptat al sistema d’altituds definit pel nivell mitjà del mar a Alacant.

Per a esta anàlisi es va partir de punts GPS/ANIVELLACIÓ/GRAVETAT generats en els itineraris d’anivellació, en els quals es van comparar l’altura calculada a partir de les dades observades amb anivellació i gravetat (H ortomètrica), i l’altura calculada a partir d’una observació GNSS (h el·lipsoïdal) més l’aplicació de l’ondulació interpolada en el model de geoide. A partir d’estos punts, s’ha generat un conjunt de dades de mostratge que servixen per a aproximar-nos a una estimació realista de la resposta del model d’ondulacions EGM08 al territori de la Comunitat Valenciana per a fer-ne un ús pràctic.

El projecte s'ha desenvolupat dins del marc de Programes de Cooperació educativa amb la Universitat Politècnica de València (UPV) i amb la participació del Departament d'Enginyeria Cartogràfica en les tasques de presa de dades de gravetat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada